Generelle Betingelser

Betingelser

Herunder kan du læse vores handelsbetingelser som du accepterer ved bestilling, køb og betaling af fotografiske ydelser hos Studie 308.

Definitioner

“Køber” anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Studie 308 afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

“Studie 308” anvendes i det følgende både om den fysiske og juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer/services.

Produktinformation

På www.308.dk oplyses varens væsentligste indhold, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Studie 308 via mail@308.dk

 

Priser

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive moms medmindre andet er angivet.

 

Tilmelding

Ved tilmelding i vores system accepterer du betingelserne på denne side. Fotografering af mindreårige sker udelukkende ved forudgående tilmelding. Ved tilmelding accepterer du at vi fotograferer dit barn, og efterfølgende fremsender billederne til gennemsyn.

Tilmelding kan ske af forældre/værge.

Du accepterer at vi opbevarer billederne jf. betingelserne, men vi sender ikke noget og opkræver ikke betaling før du selv har afgivet en ordre i systemet.

 

Deling af billeder med skolen

Såfremt skolen har tilvalgt arkivfotografering, accepterer du at det klassiske portræt, og gruppe/klassebillede fremsendes til skolens interne brug, herunder eventuelle elevbøger.

Ved tilmelding giver du tilladelse til at dit barn må deltage i klasse/gruppefotografering, hvor billedet efterfølgende fremvises til klassen/gruppen, med henblik på salg. Det er ved almindelig fotografering kun klassen/gruppen der ser det enkelte klassebillede, men skolen kan have tilvalgt elevbøger hvor billedet indgår. Du accepterer ved tilmelding at skolen kan modtage elevbøger med alle skolens klassebilleder og/eller enkelte portrætter.

Hvis ovenstående er tilfældet, foreligger der naturligvis databehandleraftale med skolen.

Såfremt du vil frabede dig dette, skal du henvende dig til os eller skolen direkte, så vi kan notere det. En tilmelding i vores system er som udgangspunkt en fuld tilmelding.

 

Bestilling

Præsentation af varer sammen med en pris på www.308.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.

Købers bestilling af varer fra www.308.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til www.308.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.

En bindende aftale mellem køber og Studie 308 er først indgået, når Studie 308 ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

 

Betaling

Alle betalinger foregår online via. kortbetaling. Efter forudgående aftale kan betaling foregå med faktura, og på dertil oplyste vilkår. Studie 308 forbeholder sig retten til at pålægge et faktureringsgebyr i dette tilfælde, på kr. 39,- Dog bliver billederne ikke produceret før betalingen er modtaget ved fakturering.

Da der er tale om specialfremstillede produkter, trækkes pengene ved bestilling, hvorefter produktionen sættes i gang. Har du rettelser bedes du kontakte os hurtigst muligt.  

Levering

Leveringen sker umiddelbart efter udløbsdatoen for bestilling, og er gratis til institutionen eller skolen, med mindre andet er aftalt med institutionen/skolen.

Ved valg af levering via GLS vil købsgenstanden blive leveret til nærmeste pakkeboks nærmest købers adresse.

Såfremt pakken ikke afhentes i pakkeshop indenfor 10 dage, og derved bliver tilbageleveret til Studie 308 vil der ved ønske af ny levering blive pålagt et gebyr på 80 kr. Pakken vil kun blive forsøgt afsendt igen ved skriftlig henvendelse til mail@308.dk inden for 30 dage.

Efter 30 dage vil det ikke længere være muligt at få genleveret købsgenstanden og der vil derfor skulle betales for en ny.

Automatisk tilbageforsendelse ved ikke afhentede pakker er ikke gyldigt som fortrydelse af købet.

Reklamation

Studie 308 yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra betalingsdato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

Studie 308 kan ikke refundere på baggrund af uenighed omkring stil, beskæring, valg af lys og lign. medmindre dette afviger markant fra de viste eksempler i webshoppen. Køber får altid mulighed for at se og godkende billederne digitalt inden disse printes og afsendes. Vær opmærksom på at skærme kan variere visningen af billederne. Det anbefales derfor altid at se billederne igennem på en oplyst skærm. Vi kvalitetskontrollerer dog altid alle billeder inden de bliver afsendt.

Kvittering skal fremvises til Studie 308 i forbindelse med anvendelse af reklamationen.

Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har eller burde have opdaget manglen ske til Studie 308 inden rimelig tid. Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Dette er som udgangspunkt indenfor 14 dage efter billederne er leveret til skole eller institution. Vi beder vores kunder tjekke alle billederne igennem ved levering, så vi kan løse eventuelle mangler og/eller fejl.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti

Størrelsen på alle printstørrelser kan variere med op til 0,5 cm. En afvigelse på 0,5 cm eller derunder anses som værende acceptabel og printet kan ikke returneres grundet dette. Det er dog værd at bemærke at langt de fleste ramme producenter tager højde for dette da en fejlmargin på 0 mm. ikke er muligt.

Studie 308 er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Studie 308’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Skulle en pakke sendt fra Studie 308 være blevet væk i posten, er denne som udgangspunkt forsikret, og der fremsendes en ny, når dette er afklaret, naturligvis uden ekstra beregning for kunden, men Studie 308 er ikke ansvarlig for eventuelle tab som måtte være køber opstået under ventetiden, i forbindelse med forsinkelsen.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i køber besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber. Alle pakker sendes via. GLS, og er forsikret herigennem. Ved afsendelse modtages et track and trace nummer, og køber er selv ansvarlig for at rette henvendelse til os eller GLS, skulle pakken ikke nå frem.

 

Fortrydelsesret

Deltagelse og tilmelding til fotografering er frivilligt og ikke købsbetinget. Alle bestillinger foretages efterfølgende i vores webshop, hvor det er er muligt selv at sammensætte bestillingen.

Ved bestilling/køb af billeder gennem webshoppen og derved accept af Studie 308’s købsbetingelser bortfalder købers fortrydelsesret, idet alle vores produkter er specialfremstillede til Køber.

Automatisk tilbagesendelse ved ikke afhentede pakker er ikke gyldigt som fortrydelse af købet.

 

Forbehold for ændringer

Studie 308 forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Misbrug

Misbrug af www.308.dk vil medføre politianmeldelse.

Sikkerhed og GDPR

Du har altid mulighed for at få at vide, hvilke oplysninger vi opbevarer om dig. Du skal blot sende en mail til mail@308.dk og oplyse dit navn og din adresse og eventuelt kundenummer eller ordrenummer. Du vil hurtigst muligt modtage en mail om hvilke informationer vi opbevarer om dig.

Ønsker du vi sletter disse oplysninger skal det fremgå tydeligt af din mail.

Alle optagelser gemmes 1 år* efter afsluttet dato, som lokal backup. Dvs. billederne gemmes ikke hos tredjepart. Du vil indenfor denne periode have muligheden for at modtage billederne digitalt eller som print igen, skulle du miste dem. Dette koster 29,- for genaktivering af galleri.

*Læs mere om hvordan og hvor længe vi gemmer billederne, under vores privatlivspolitik. 

 

Videregivelse af informationer

Ingen personfølsomme data videregives til tredjepart. De data du opgiver, når du handler hos os, betragtes som fortrolige og videregives udelukkende til vores databehandlere, hvor der foreligger en klar databehandleraftale.

Vi bruger et tredjeparts-firma til håndtering af billedfremvisning, ordrehåndtering, levering samt betaling. Du kan til enhver tid få oplyst hvilke oplysninger vi opbevarer omkring dig, og få dem slettet, såfremt du ikke har udestående på din kundekonto.

Dine data håndteres udelukkende af den dataansvarlige i firmaet. Du godkender ved bestilling at vi må sende dig relevante opfølgningsmails. Vi sender kun relevant materiale.

Brug af fotos på hjemmesiden, eller anden kommerciel sammenhæng, vil kun ske ved særskilt accept fra og kontrakt med kunden.

Logning og statistik

Log statistik bruges på denne hjemmeside. Et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, hvilken del af websitet de benytter mm. På denne hjemmeside anvendes log statistik alene med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet. Log statistik bruges til at skabe øget brugervenlighed.

Som udgangspunkt gemmes log informationer i op til 26 måneder. Dette gøres for at kunne danne et billede af denne hjemmesides besøgsmønster samt udvikling over tid.